VERİLEN EĞİTİMİN AMACI

Tekstil makineleri, gıda makineleri, paketleme makineleri, soğutma sistemleri ve bir çok prosesin otomasyon sistemlerinde kullanılan PLC ve dokunmatik panellerin programlanması eğitimi amaçlanmaktadır. Belirtilen sektörlerde, yurtiçi ve yurtdışında üretilen makinelerin %99’unda PLC ve HMI dokunmatik panel kullanılmaktadır. Verilecek eğitimde PLC ve dokunmatik panel programcılığı, piyasada tüm sektörlerde en yaygın kullanılan yardımcı argümanlar kullanılarak uygulamalı olarak mekatronik setlerle verilecektir. Hedeflenen; katılımcı teknik personelin, piyasada bir kaç yılda zorluklarla öğrenebileceği bilgileri belirli ve anlaşılır etaplarla uygulamalı olarak öğretip, kişinin gerek çalıştığı gerekse stajyer olarak bulunacağı işletme içerisinde direkt çalışabilir ve iş üretebilir bir seviyede başlamasını sağlamaktır.

Eğitim Yeri;

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ TEKNOPARK A BLOK – No:110, TEKNOPARK EĞİTİM SALONU – GAZİANTEP

OSTİM PRESTİ İŞ MERKEZİ – ANKARA

Eğitim Süresi;

32 Saat

8 x 4 Saat Uygulamalı olarak…

Günlere Göre Eğitim İçeriği

1. Ders
2. Ders
3. Ders
4. Ders
5. Ders
6. Ders
7. Ders
8. Ders
8. Ders Sonunda

PLC Temel Eğitimi

PLC ve Panel kullanım alanları ve teknolojisi
Kullanılan sektörler ve tercih sebepleri,
PLC yazılımında kullanılan değişkenler ve hafıza alanları,
PLC Digitalİnput-Outputkavramları,
PLC Analogİnputoutputkavramları,
PLC sistemlerinde kullanılan haberleşme protokolleri,

HMI –DOKUNMATİK PANELLER

PLC ve Güç Panolarında Ölçü Aleti Kullanılması
Uygulamalı olarak, PLC üzerine takılacak ekipmanlarla yapılacak ölçümler,
PLC panolarında, ölçü aleti kullanarak arıza tespiti,
Motor akımı ve gerilim, direnç ölçme teknikleri,
Mühürleme ve Kumanda Devreleri

Start -Stop -Acil stop -Kontaktör-Röle kullanılarak yapılan kumanda devreleri,
Mühürlemeli motor sürme devresinin uygulamalı olarak yapılması,
Zaman rölesi kullanarak yapılan kumanda devreleri,

Mühürleme ve Kumanda Devreleri

Start -Stop -Acil stop -Kontaktör-Röle kullanılarak yapılan kumanda devreleri,
Mühürlemeli motor sürme devresinin uygulamalı olarak yapılması,
Zaman rölesi kullanarak yapılan kumanda devreleri,
Asenkron Motor Sürme Teknikleri ve Hız Kontrolü Eğitimi,

İnverter(hız kontrol), yıldız üçgen yol verme, PLC ve Dokunmatik panel kullanılarak yol verilmesi uygulamalı eğitimi,
Motor koruma (Termik), Kontaktör, Röle çalışma prensipleri uygulamalı eğitimi,
İnverterparametreleri ayarlama; iki farklı marka inverterdeuygulamalı eğitimi,
Motor etiket bilgisi okuma, uygulamalı devir ölçme, motor bağlantı çeşitleri, muhtemel arızaları bulma ve çözüm yöntemleri.

ASENKRON MOTORLAR

HIZ KONTROL CİHAZLARI

Makine Üretiminde Kullanılan Sensörlerin Eğitimi

Sensörlerinuygulamalı olarak kullanım yerleri, (Tekstil, gıda, paketleme ve hareket otomasyonlarında kullanılan sensorlerin%95’i uygulamalı olarak gösterilecektir.)
Metal algılayan, Reflektörlü, Renk algılayan Lazer, Ultrasonik, Fiber optik, Cisimden yansımalı, Limit switchler, PnomatikSilindir manyetik sensörlerivs.
Sensor seçim kriterleri,
SensorlerinPLC ye bağlanma şekilleri,
Sensor arızalarının tespiti ve etiket bilgilerinin okunabilmesi,
Enduktif Sensor Uygulama Örnekleri


Reflektörlü Sensor Uygulama Örnekleri
Cisimden Yansımalı Sensor Uygulama Örnekleri

Makine Üretiminde ve Birçok Proses de Kullanılan Sıcaklık Kontrol Yöntemleri

PID kontrol ile SSR röle kullanılarak sıcaklık kontrolü,
SSR ile Oransal veya on-offolarak sıcaklık kontrolü yapılması,
Sıcaklık okuma sensor çeşitleri,
Isıtma sistemlerinde arıza takibi ve kullanılacak ölçü aletleri,

2. DERS;
PLC VE BİRLİKTE KULLANILAN EKİPMANLARIN EĞİTİMİ

GMT marka PLC ile uygulamalı olarak; Buton, sensor, röle ve kontaktörvb. elemanların PLC ye fiziksel olarak bağlanması,
GMT marka PLC’nin yazılımının kurularak program editörünün eğitiminin verilmesi,
PLC temel komutlarının anlatılması ve adım adım uygulatılması,
Kişinin, kendisinin bağlantısını yapmış olduğu elemanları kontrol edecek yazılımlar yapması,
GMT marka HMI panel editör eğitimi,
Panelde Buton, Veri girişi ve Okuma, Sayfa değişimi vb. temel uygulamaların yapılması,
Haberleşme protokolü ayarlamak,
Panel ile PLC haberleşme ayarlarının karşılıklı yapılması,
Tımer, Counter, Set-resetvb. komutların kullanılması,

GMTSOFT PLC YAZILIM EDİTÖRÜ


 GMT GOPSOFT – OPERATÖR PANEL EDİTÖRÜ

3. DERS;
CODESYS Software Kullanılarak PLC Programlama Eğitimi,

Donanım konfigürasyonu, ve program yükleme devreye alma vb. uygulamalar gerçekleştirilecektir,
Gelen Teknik elemanın Mekatronik setlere geçtiğinde yazılımda kullanacağı çeşitli örnek uygulamalar yapılacaktır,
Tımer, Counter, Set-Reset, Matematiksel işlemler, veri taşıma, Scala, İnverterkontrol, sensor okuma ile ilgili uygulamaların tamamı yapılacaktır,
CODESYS programlama editörü ile SCHNEIDER PLC üzerinde kapsamlı olarak uygulama gerçeleştirilecektir,
CODESYS PLC YAZILIM EDİTÖRÜ


CODESYS yazılımı PLC programlamada şu an 400 faklı PLC markasında kullanılmaktadır,
SCHNEIDER, ABB, MOELLER, EATON, WAGO vb. birçok firma editör olarak bu yazılımı kullanmaktadır,
IL –LD –FBD –SFC –ST –CFC Dillerinde programlanabilen bir yazılımdır,
SIEMENS S7-300 programı olan SIMATIC MANAGER programının daha görsel ve daha işlevsel hale getirilmiş bir boyutudur,
Fonksiyon blokları yapmak mümkündür ve birçok markada olduğu için yazılmış ciddi sayıda kütüphaneleri vardır,
Bu yazılımı öğrenen bir kişi CODESY yazılımla programlanan tüm PLC türlerini öğrenmiş olacak ve CODESYS liolmayan diğer PLC lerin(SIEMENS, DELTA, OMRON, GMT vb.) programlanmasını kısa sürede öğrenerek adapte olabilecektir.
Bu etapta adım adım bütün komutlar uygulamalı olarak öğretilecektir,

4. DERS;
Dokunmatik Panel (Touchscreenpanel) Programlama Uygulamalı Eğitimi,
PLC kullanımında arayüzolarak kullanılan dokunmatik panel yazılımı eğitimi,
SCHNEIDER firmasının hem PLC hem SCADA sistemlerinde kulladığıVIJEO DESIGNER yazılımının eğitimi uygulamalı olarak anlatılacaktır,
Sayfa oluşturulması ve sayfa dizaynlarının yapılması,
Motor devir bilgisi, sıcaklık okuma vb. PLC ile kontrol edilecek verilerin okunması ve yazılması,
Buton, alarm, bargraphvb. uygulamaların yapılması,
Panellerin farklı PLC markalarında kullanımı,

5. DERS;
Mekatronik Set İle PLC ve Panel Kullanarak Yazılım ve Uygulama

Set üzerinde bulunan argümanların eğitimi verilecektir;
Motorlarda kullanılan redüktör sistemleri,etiket bilgilerinin okunması, çıkış devir hesapları uygulamalı olarak gösterilecektir,
Pnomatiksilindir, Pnomatikventil çeşitleri, Pnomatik hız ayarlama, İşletme ekipmanları, kullanılan işletme basıncı, hava besleme kontrol elemanları gösterilecektir,
Sistemde kullanılan Asenkron motor operatör panelinden girilen hızlarda inverter ile kontrolünü sağlayan bir program yazılacaktır,
Bant üzerinde ürünlerin geçişi sağlanacak, çeşitli şekillerde sınıflandırılacaktır.
Set üzerinde bulunan;motor, ventiller, lambalar, sensorler ve pnomatiklerin verilen senaryoda PLC ve Panel programının yazılması sağlanacaktır,
Analog veri okuma ve analog veri çıkışı uygulamalı olarak yapılacaktır.
Set üzerinde basitten zora doğru senaryolar verilerek kişinin bu senaryoları hem PLC hem de panel programı yazarak yapması sağlanacaktır.

Mekatronik Setin Çalıştırılmasıyla Kişi Uygulamalı Olarak,

PLC-Panel ve İnverter kullanarak asenkron motor sürmeyi,
Pnomatik kipmanların PLC ile kontrolünü,
PLC sistemlerde Digital ve analog veri işlemeyi, Basınç okuma vb.
Sensorler ve ventil sistemleri ile oluşabilecek senaryo uygulamalarını,
Bant üzerinde ürün sınıflandırma,
Konularına hakim olacaktır…

6. DERS;
Mekatronik Set İle PLC ve Panel Kullanarak Yazılım ve Uygulama

Set üzerinde bulunan argümanların eğitimi verilecektir;
Dörtlü kavşak sistemi ile ilgili yazılım uygulaması gerçekleştirilecektir,
PLC’de yazılan program sonrası dörtlü kavşak fiziksel olarak çalıştırılacaktır,
Sonrasında eş zamanlı olarak, operatör panelinden ledlerin ve geçen sürelerin aktüel değerlerinin görülmesini sağlayan bir arayüz programı oluşturulacaktır,
Gece modu, dört sarının aynı anda yanması veya dört kırmızının aynı anda yanması prosesleri uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir,
Aynı masa üzerinde bulunan ve yine panel-PLC sistemine bağlı olan Asenkron motorun devir bilgisinin panelden girilerek kontrolü yapılacak,
Motor etiket bilgi okuması ve devir ölçer aletle devir kontrolü yapılacaktır,

7. DERS;
Mekatronik Set İle PLC ve Panel Kullanarak Yazılım ve Uygulama

Encoder kullanarak, PLC ve panel sistemleriyle pozisyon kontrolü yapılması,
Encoder sisteminin anlatılarak ve PLC tarafından okunarak, Servo çalışma alt yapısının anlatılması,
İnverter ve redüktörlü motorların, lineer kızaklı sistemlerde kullanımı,
Limit switch kullanımı,
PLC programında scala ve dönüştürme uygulamaları,

Aynı sette bulunan pnomatik silindirlerin pozisyon kontrolü yapılacaktır,
5/2 pnomatik ventil kullanarak, pnamtik silindirlerin hareketleri, sıralı ve belirli bir mantık dahilinde,
Pnomaik Silindir pozisyonların dokunmatik panelden izlenmesi,
Pnomatik silindir hız ayarlarının yapılması,
Counter ve Tımer kullanım uygulamaları, aktuel değerlerin panelden gözlenmesi,

8. DERS;
Mekatronik Set İle PLC ve Panel Kullanarak Yazılım ve Uygulama

Set üzerinde bulunan argümanların eğitimi verilecektir;
Motorlarda kullanılan redüktör sistemleri, etiket bilgilerinin okunması, çıkış devir hesapları uygulamalı olarak gösterilecektir,
Pnomatik silindir, Pnomatik ventil çeşitleri, Pnomatik hız ayarlama, İşletme ekipmanları, kullanılan işletme basıncı, hava besleme kontrol elemanları gösterilecektir,
Sistemde kullanılan Asenkron motor operatör panelinden girilen hızlarda inverter ile kontrolünü sağlayan bir program yazılacaktır,
Bant üzerinde devam eden ürünlerin sınıflandırılması sağlanacaktır,
Set üzerinde bulunan;motor,ventiller,lambalar,sensorler ve pnomatiklerin verilen senaryoda PLC ve Panel programının yazılması sağlanacaktır,
Analog veri okuma ve analog veri çıkışı uygulamalı olarak yapılacaktır.Set üzerinde basitten zora doğru senaryolar verilerek kişinin bu senaryoları hem PLC hem de panel programı yazarak yapması sağlanacaktır.

Mekatronik Setin Çalıştırılmasıyla Kişi Uygulamalı Olarak,
PLC-Panel ve İnverter kullanarak asenkron motor sürmeyi,
Pnomatik ekipmanların PLC ile kontrolünü,
PLC sistemlerde Digital ve analog veri işlemeyi, Basınç okuma vb.
Sensorler ve ventil sistemleri ile oluşabilecek senaryo uygulamalarını,
Bant üzerinde ürün sınıflandırma,
Konularına hakim olacaktır…


PLC sistemlerinde oluşabilecek arızalar ve tespit yöntemleri,
Makinelerin kumanda ve güç şemalarının okunması,
Kodlamalar ve anlamları,
Eğitimin genel değerlendirmesi,
Piyasada karşılaşılacak sistemler,
Değerlendirilecektir..

VERİLEN EĞİTİMİN SİZE KAZANDIRACAKLARI